Do 31 sierpnia rolnicy mogę składać wnioski o zwrot akcyzy

Do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część środków wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta w wyznaczonym terminie.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w ramach obowiązującego limitu. W 2012 r. limit wynosi 81,70 x ilość ha użytków rolnych.