Dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi dotyczy także powiązań rodzinnych

Obowiązek dokumentowania transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd wyraził pogląd, że przepis art. 9a ust. 1w/w ustawy ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5.

Źródło: wyrok NSA z 10 stycznia 2012 r., II FSK 1319/10.