Komornik sądowy w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości pobierze VAT

W przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości komornik jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Kwestii sposobu zweryfikowania, czy sprzedaż nieruchomości powoduje powstanie obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji, zawiera  interpretacja indywidualne DIS w Bydgoszczy  nr ITPP2/443-1604b/11/RS.