Można wiele razy pytać o to samo

Podatnik, który dostał niekorzystną dla siebie interpretację podatkową, ma prawo ponownie złożyć wniosek, nawet jeśli pytanie dotyczy tej samej sprawy.
(wyrok NSA – II FSK 1250/10)