Nowe warunki zwolnienia z VAT dla organizacji pożytku publicznego

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , które weszło w życie z dniem 8 lutego 2012 r., wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny. Dostawa tych towarów przez organizacje pożytku publicznego nie musi odbywać się w ramach działalności pożytku publicznego. Środki pieniężne uzyskane z takich dostaw mają zostać przeznaczone w całości na cele określone w wydanym pozwoleniu na zbiórkę uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Zwolnienie nie może także spowodować naruszenia warunków konkurencji.