Nowy wykaz organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych. Wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa.