Oddanie gospodarstwa w dzierżawę nie zwalnia od podatku

Wydzierżawienie odziedziczonych gruntów rolnych przed upływem 5 lat od jego nabycia spowoduj obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Takie stanowisko zajął Dyrektor IS w Łodzi z dn.30 stycznia 2012 r. IPTPB2/436-68/11-2/KR.