Operat szacunkowy jest podstawą wymiaru należności

Organy podatkowe mogą wznowić postępowanie w zakresie określenia wysokości podatku od nieruchomości, jeśli uzyskają nowe dane o budynku.
(wyrok NSA z 29 marca 2012 r. – II FSK 1861/10)