Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych

Świadczenie pracy w innym państwie powoduje konieczność stosowania poza przepisami polskimi także przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów unijnych oraz przepisów wewnętrznych danego kraju. Niezbędna jest odpowiednia identyfikacja miejsca, w którym wykonywana jest praca, gdzie są osiągane największe obroty, pełnione funkcje administracyjne itd. Istotne są też okresy pracy w innym państwie i długość przerw między nimi. Niewłaściwa interpretacja przepisów przez pracodawcę może skutkować zaległościami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi w Polsce, a także w kraju, w którym praca jest wykonywana.