Opodatkowanie nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie zawsze wyższą stawką

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10.01.2012 r. sygnatura akt I SA/Gd 932/11 stwierdził, że aby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy. Należy ustalić m.innymi czy podatnik amortyzuje nieruchomość, czy obciąża koszty uzyskania przychodów wydatkami związanymi z nieruchomością itp.