Opodatkowanie węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy tzw. pośredniczące podmioty węglowe  pod warunkiem  pisemne powiadomienia naczelnika właściwego urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy oraz  dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Natomiast prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu nie jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tylko dla niektórych podmiotów zużywających wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej  prowadzenie ewidencji jest warunkiem zwolnienia.

Źródło: www.mf.gov.pl