Podatek płaci się od wartości nominalnej

Przychód do opodatkowania akcji powstaje w spółce kapitałowej zarówno przy objęciu nowo utworzonych udziałów, jak i udziałów już istniejących. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2012 r. (II FSK 2155/10) wydał ważne orzeczenie dla podatników, którzy są udziałowcami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych.
(wyrok NSA z 25 maja 2012 r. – II FSK 2155/10)