Postępowanie podatkowe i egzekucyjne

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji podatników przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, organami celnymi i egzekucyjnym na każdym etapie toczącego się postępowania kontrolno – podatkowego, egzekucyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego.
Bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjny umożliwia skuteczne reprezentowanie Państwa interesów.
W zakresie usług wsparcia w prowadzonych postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych oferujemy następujące usługi:

 • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych/skarbowych/celnych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego lub egzekucyjnego;
 • przygotowanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego;
 • reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych;
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym ;
 • przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej/skarbowej/celnej, postępowania podatkowego  i  postępowania sądowego;
 • pomoc prawna i udział w administracyjnych postępowaniach  egzekucyjnych;
 • sporządzanie zarzutów, skarg, umorzenia i innych pism w toku postępowania egzekucyjnego;
 • prowadzenie spraw o windykację wierzytelności ( wezwania do zapłaty, pozwy, wezwania egzekucyjne, wnioski o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego)
 • udział w mediacjach, negocjacjach i rokowaniach;
 • sporządzanie pism procesowych we wszystkich fazach postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;
 • uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.

Oferujemy również pomoc na każdym etapie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, skierowanego przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe (członkom zarządu, dyrektorom finansowym, głównym księgowym).