Potwierdzenia wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar, a nie Minister Finansów

Od dnia 14 lutego 2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. nr   , poz. 163.).  Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń że kasy rejestrujące spełniają funkcje oraz wymagane kryteria i warunki techniczne. Dokument ten jest jednym w warunków  niezbędny, aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia i zwrotu kwot.