Potwierdzenie odbioru faktury nie zawsze jest potrzebne do obniżenia VAT

Spółka może obniżyć kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych zmniejszających ten podatek.

Zarówno w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Powyższe nie oznacza jednak, iż faktury wewnętrzne nie zostają wprowadzone do obrotu prawnego. Wprost przeciwnie, jeżeli były one ujmowane w rozliczeniach za właściwe miesiące, to należy uznać, że weszły do obrotu prawnego. Wystawca wewnętrznej faktury korygującej może więc na jej podstawie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego. obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych.

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2012 r., IBPP1/443-372/12/AW)