Premia jest rabatem w VAT

Wypłata kontrahentowi bonusu czy premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania
(uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. – FPS 2/12)