Rozliczanie VAT przy sprzedaży sprzętu elektronicznego – zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca br. dostawca sprzętu elektronicznego stał się uprawniony do weryfikacji statusu nabywcy w ogólnodostępnej bazie podatników VAT czynnych on-line, która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2015 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) dostawa pewnych towarów z kategorii elektroniki, tj. telefonów komórkowych (w tym smartfonów), komputerów przenośnych oraz konsoli do gier wideo zostanie objęta tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.

Dostawcy, by móc rozliczyć daną transakcję na zasadach mechanizmu odwróconego obciążenia, powinni podjąć wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od takich dostaw, w tym uzyskania przekonania, że dokonują ich na rzecz podatnika VAT czynnego – wyjaśnił minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32879.

W tym celu dostawcy obowiązani są do zachowania należytej staranności przy weryfikacji statusu podatkowego swojego kontrahenta.