Rzeczoznawca nie korzysta ze zwolnienia z VAT

Wystawiając dla firm ubezpieczeniowych faktury związane z likwidacją szkód, należy zastosować podstawową 23-proc. stawkę podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2012 r., nr IPPP1/443-552/12-2/EK)