Spółka przejmująca może odliczyć podatek od towarów i usług po korekcie faktury

W procesie konsolidacji spółek, podmiot przejmujący może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT i faktur korygujących otrzymanych po dniu połączenia spółek, a wystawionych na spółki przejmowane. To prawo istnieje tylko, gdy wystawca skoryguje fakturę albo nabywca wystawi notę korygującą. W takim przypadku odliczenie z faktur wystawionych na spółkę już nieistniejącą nie może zostać dokonane przez spółkę przejmującą automatycznie bez dokonania korekty.
(wyrok NSA z 21 marca 2012 r. – I FSK 806/11)