Stypendia ze środków UE są zwolnione z PIT

Stypendia wypłacane w ramach programów stypendialnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 sierpnia oddalił skargę kasacyjną fiskusa w przedmiocie opodatkowania PIT kwot stypendiów wypłacanych z programów objętych Zintegrowanym Programem Operacyjnego Rozwoju.

warunki: środki finansowe pochodzą od wskazanych w przepisach podmiotów zagranicznych oraz podatnik realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wyrok NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., II FSK 80/11