Świadczenia z ZFŚS: Od nowego roku będzie można więcej otrzymać od pracodawcy bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego

W 2018 r. wolna od podatku dochodowego będzie wartość otrzymanych przez pracownika
– w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
– rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych,
– sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
– łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 tys. zł (w 2017 r. – 380 zł).