Usługi księgowe

Księgi podatkowe i ewidencje

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • rozliczanie podatku VAT;
  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego i udzielanie pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie zeznań PIT, CIT , deklaracji VAT.

Kadry i płace

  • prowadzenie ewidencji kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników;
  • naliczanie płac, składników ZUS, podatków, prowadzenie wszelkich ewidencji z tym związanych;

Monitoring należności

  • nadzór nad płynność płatniczą Klienta, w tym podejmowanie działań w przypadku brak zapłaty za należności handlowe;
  • wsparcie w zakresie kontaktu z dłużnikami m.in. w formie wysyłki wezwań do zapłaty;
  • pomoc w zakresie sporządzania dokumentów niezbędnych do odzyskania należności na drodze sądowej.