Ważne terminy

20 lutego 2012 r.
– wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu,
– wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy,
– wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku,
– wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4-5 ustawy o podatku od osób fizycznych,
– wpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej,
– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

27 luty 2012 r. ( dni 25 i 26 wolne od pracy)
– deklaracja i rozliczenie podatku Vat i akcyzy,
– termin dokonania przez płatnika rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 37 ustawy o PIT i przekazania rozliczenia rocznego przez płatnika podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego – PIT-40,
– termin przekazania informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (art. 39 ust.1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o PIT) – PIT-11,
– termin przekazania informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o PIT) – PIT-8C,

29 luty 2012 r.
– termin przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego – PIT-40A/11A.