WAŻNE TERMINY

10 kwietnia 2012 r.– deklaracja INTRASTAT;podatek w formie karty podatkowej;CIT 7; ryczałt od osób prawnych