Weszły w życie zmiany w uldze na złe długi

Z ulgi na złe długi skorzysta także wierzyciel, którego z dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym, lub wynikające ze stosunku pracy, a dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Instytucja ulgi na złe długi umożliwia wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Wierzyciel ma prawo do takiej korekty w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni. Korekta jest możliwa w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności wierzytelności, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Dłużnik ma natomiast obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeżeli nie ureguluje należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta ta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze

Nowelizacja ustawy o VAT z 9 kwietnia 2015 r. wprowadziła regulację, zgodnie z którą, od 1 lipca 2015 r., dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury (mimo nieuregulowania w stosownym czasie należności wynikającej z tej faktury), jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.