Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych

Jeśli firma płaci w wyższej kwocie należny VAT wcześniej, niż wynika to z ustawowych obowiązków, to urząd skarbowy nie może cały czas naliczać odsetek od istniejącej zaległości podatkowej.
(wyrok NSA z 4 września 2012 r. I FSK 713/12)