Zasady weryfikowania numeru VAT-UE

Do zastosowania zerowej stawki VAT wystarczająca jest informacja o aktywności numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych danego kontrahenta uzyskana z systemu VIES.

Zdaniem organów podatkowych, podatnik nie jest zobligowany w świetle obowiązujących przepisów, posiadać potwierdzenia w postaci wydruku z systemu VIES, iż nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Jednak nie zwalnia to podatnika z obowiązku sprawdzenia tej informacji na dzień dokonywania dostawy, a w przypadku, gdy przed dostarczeniem towaru nabywcy otrzymano należność za ten towar i wystawiono fakturę VAT – na dzień wystawienia faktury.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r., IPTPP2/443-401/12-2/JN