Zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. zmiany dotyczą zastawu podatkowego, kary porządkowej, ujawniania informacji dotyczących strony postępowania podatkowego oraz wydawania interpretacji ogólnych., sporządzania informacji o wysokości dochodów przekazanych na rzecz podatników przez podmioty prowadzące rachunki zbiorcze.