Zmiany w prawie podatkowym od 1 kwietnia 2014 r.

 

Od 1 kwietnia szerszy katalog pojazdów specjalnych

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, które rozszerzają katalog pojazdów specjalnych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zmieniają się zasady odliczania VAT od samochodów firmowych

1 kwietnia 2014 r. weszły w życie zmiany w zasadach odliczeń i rozliczania VAT od firmowych samochodów osobowych. Od aut wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. podatku. Od samochodów używanych wyłącznie w działalności gospodarczej przedsiębiorca odliczy cały naliczony VAT.

Zgodnie z nowelizację przepisów o VAT, co do zasady, podatnikom będzie przysługiwało

Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. aut z kratką.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. przestaje obowiązywać system, zgodnie z którym przedsiębiorca odliczy 60% VAT od zakupu samochodu osobowego. Istniały będą dwa progi – 50% i 100%.

Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmieniły się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut.

Nowe przestępstwo skarbowe

Złożenie nieprawdziwej lub niezłożenie informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, to nowy typ czynu zabronionego, wprowadzony z dniem 1 kwietnia 2014 r. do Kodeksu karnego skarbowego.

 

_____________________________________________________________________________________