Zmiany w VAT już obowiązują

Od 1 lipca 2015 r. po raz kolejny zmieniły się przepisy w zakresie VAT. Wprowadzane zmiany mają na celu ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania.

Konsekwencją wprowadzanych zmian jest objęcie nowych towarów, takich jak niektóre postaci złota, telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier, procedurą odwrotnego obciążenia. Dobrą wiadomością dla podatników jest natomiast z pewnością ograniczenie obowiązku rozliczania transakcji na zasadzie odwrotnego obciążenia do niektórych towarów powyżej kwoty 20.000 zł netto, co spowodowało, że tym mechanizmem zostały objęte wyłącznie większe wartościowo transakcje.

Kolejną dobrą wiadomością dla podatników jest również zmiana od 1 lipca 2015 r. zasad odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodów wykorzystywanych w trybie mieszanym, czyli na potrzeby prowadzonej działalności i do celów prywatnych. Podatnicy użytkujący takie pojazdy mogą po 1 lipca 2015 r. odliczać 50% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa.

Oprócz tych dwóch najważniejszych zmian warto zwrócić również uwagę na zmianę przepisów w zakresie tzw. ulgi za złe długi, kaucji gwarancyjnej oraz nowych kategorii towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej i obowiązku miesięcznego rozliczania podatku.