Zakłady objęte ETS mogą stosować zwolnienie od akcyzy

Zużywany przez spółkę węgiel przeznaczony do celów opałowych w zakładach objętych europejskim systemem handlu emisjami (ETS) podlega od 2 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.