Dotacja przeznaczona na prowadzenie szkoły jest zwolniona z podatku

Dotacja otrzymana z urzędu gminy na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej stanowi przychód z pozarolniczej działalności, ale w całości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, bez względu na fakt, czy kwota otrzymanej dotacji zostanie w całości wykorzystana w miesiącu jej przekazania.
(interpretacja indywidualna DIS w Łodzi z 18 stycznia 2012 r. – IPTPB1/415-239/11-4/KSU)