Jednorazowa sprzedaż nieruchomości bez podatku VAT

Wykonanie czynności jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego powodu podmiot staje się podatnikiem VAT. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 7 października 2011 r., I FSK 1289/10.