Kara umowna jest kosztem uzyskania przychodów

Dnia 17 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygnatura akt. II FSK 1365/10 uznał, że kara umowna, która ma związek z przychodem lub jego zabezpieczeniem i nie została wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być kosztem działalności gospodarczej podatnika. Może to dotyczyć umów (np. umów leasingu), których kontynuowanie staje się nieopłacalne.