Niższy limit zwrotu VAT na materiały budowlane

W II kwartale 2012 r. limit zwrotu VAT na materiały budowlane będzie niższy niż w I kwartale, co związane jest z obniżeniem ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego według której przelicza się limit. Limity zwrotu VAT dla wniosków, które będą składane od dnia 1 kwietnia br. będą niższe niż obowiązujące.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2011 r. wyniosła 3.829 zł. W związku z czym limity obliczone na podstawie nowego wskaźnika wynoszą odpowiednio 32.954 oraz 14.123 zł.