Nowe stawki norm szacunkowych na 2012 r. dochodu z działów specjalnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu powinni zapoznać się z nowymi stawkami. Nowe stawki zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów a dnia 10 listopada 2011r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1517)