Odliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją spółki

Przedsiębiorcy nie mogą zostać pozbawieni prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przed zawiązaniem i rejestracją spółki, na potrzeby i cele jej działalności- orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10.