Opłaty za autostradę są kosztami z tytułu używania samochodu

Koszty opłat za przejazd autostradą czy koszty płatnego parkowania są kosztami „z tytułu używania samochodu”, dlatego podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja indyw. Dyrektora IS w Łodzi z 22.12.2011 r., sygn. IPTPB3/423-276/11-2/PM.