Podatek od dywidendy odprowadza akcjonariusz

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza w związku z posiadaniem akcji spółki komandytowo-akcyjne odprowadza podatnik, któremu przysługuje prawo do dywidendy, a nie spółka jako płatnik.

Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie, dla jej wspólnika – osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający co do zasady opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Źródło: Interpretacja indyw. Dyrektora IS w Łodzi z 23.12.2011 r., sygn. IPTPB2/415-539/11-5/KR.