Różne stawki podatku od nieruchomości dla garaży

Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości garaży wynikają wyłącznie z ich odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej. Garaż stanowiący część budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki podatkowej przewidzianej dla części budynków mieszkalnych, a nie dla części pozostałych. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z 12 października 2011 r., II FSK 733/10.