Ważne terminy

15 lutego – podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej
15 lutego – podatek od środków transportowych
15 lutego – informacja podsumowująca VAT-UE (papierowa)