Wstępnej opłaty leasingowej nie trzeba rozliczać w czasie

Wstępna opłata leasingowa jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy i wydaniem przedmiotu leasingu, a nie jej wykonywaniem, więc powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Takie stanowisko przedstawił WSA w Poznaniu w wyroku z 21 grudnia 2011 r., I SA/Po 547/11.