Wybór zaliczek uproszczonych także do 20 lutego 2012 r.

Przedsiębiorców uprawnionych do opłacania zaliczek uproszczonych ustawodawca wskazał w art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spełniający podane tam kryteria opłacają zaliczki na podatek w stałej kwocie bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. O podjętej decyzji w kwestii opłacania w 2012 r. zaliczek w uproszczonej formie podatnik ma obowiązek zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Ustawodawca nie przewidział sformalizowanych druków dla zawiadomień, podatnicy ich treść muszą zredagować sami.