Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi opodatkowany przychód członka zarządu.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ